Produkty

Lepenie podlahovýh krytín

Produkt   EMICODE GISCODE TL KBÚ
Planus Špeciálna penetrácia pre Sigan 1 a Sigan Elements Plus
Sigan 1 Vysoko výkonné lepidlo pre celoplošné lepenie (na PE-fóliu) tl
Sigan 2 Vysoko výkonné lepidlo pre celoplošné lepenie (na PE-fóliu) tl
Sigan 3 Vysoko výkonné lepidlo pre celoplošné lepenie (na PE-fóliu) tl
Sigaway Vysoko výkonné lepidlo pre celoplošné lepenie (na tkanine) tl
Sigan Elements Vysoko výkonné lepidlo pre celoplošné lepenie (na PE–fólii) tl
Sigan Elements Plus Vysoko výkonné lepidlo pre celoplošné lepenie (na PE–fólii) tl
Plurafilm Vysoko výkonné lepidlo pre celoplošné lepenie (na fólii) tl
Pluratex Vysoko výkonné lepidlo pre celoplošné lepenie (na nosnej tkanine) tl